Adres

Akademik SUH ul. Górna Wilda 99, 61-567 POZNAŃ

Telefon

61 835 10 73

E-mail

info@akademik.com.pl

Regulamin

Warunki ogólne:

Sklep internetowy AKADEMIK jest elementem serwisu internetowego dostępnego w sieci komputerowej Internet pod adresem: www.akademik.com.pl

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci komputerowej Internet.

Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać wyłącznie podmioty gospodarcze kupujące oferowane towary do dalszej odsprzedaży lub na własny użytek. Sklep nie prowadzi sprzedaży dla konsumentów.

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami netto (bez podatku VAT), o ile nie zaznaczono inaczej.

Zamówienia:

1.Zamówienia mogą być składane wyłącznie poprzez wypełnienie stosownych formularzy w ramach sklepu internetowego AKADEMIK

Po wypełnieniu wszystkich pól zamówienie jest przekazywane do realizacji.

W momencie przekazania zamówienia do realizacji zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia wraz z treścią zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wszelkich danych niezbędnych do zawarcia transakcji.

Po otrzymaniu zamówienia pracownik AKADEMIK SU-H kontaktuje się z Zamawiającym w celu ostatecznego potwierdzenia zamówienia oraz uzgodnienia formy zapłaty (np. przekazania faktury pro-forma).

Zamówienia niekompletne (w szczególności nie zawierające pełnych danych kontrahenta) nie będą realizowane. Pracownik CAS Polska podejmie 3 próby nawiązania kontaktu w celu wyjaśnienia wątpliwości i uzupełnienia danych. W przypadku nieuzyskania wystarczających informacji przez okres 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.

Płatności:

Podstawową formą zapłaty za zamówiony towar jest przedpłata na rachunek bankowy.

W przypadku wybranych produktów dopuszczalna jest wysyłka towaru za pobraniem, jednak zamawiający zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z pobraniem. Możliwość wysłania towaru za pobraniem każdorazowo wymaga potwierdzenia ze strony AKADEMIK SU-H.

Dla partnerów handlowych AKADEMIK SU-H składających zamówienia poprzez sklep internetowy obowiązują terminy płatności wynikające z aktualnie obowiązujących umów handlowych lub warunków promocji.

Dostawa towaru:

Zamówiony towar jest dostarczany firmą kurierską DHL .

AKADEMIK SU-H dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był stale dostępny. Może jednak wystąpić sytuacja chwilowego braku zamówionego towaru. W takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz możliwych wariantach realizacji zamówienia.

Z zastrzeżeniem punktu poprzedzającego towar jest wysyłany następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia i jest dostarczany kolejnego dnia roboczego

Gwarancja

AKADEMIK SU-H udziela gwarancji na oferowane towary na okres 12 miesięcy od dnia zakupu towaru, WYJĄTKIEM są urządzenia marki CAS na które obowiązuje gwarancja 24 miesiące.

Gwarancja jest świadczona na zasadach door-to-door, czyli użytkownik zakupionego produktu nie ponosi kosztów związanych z naprawą, za wyjątkiem ewentualnych kosztów legalizacji ponownej.

Szczegółowe zasady gwarancji są każdorazowo określone w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z towarem lub fakturą.
 

Zwrot towaru

Prosimy o przemyślane zakupy. Sklep internetowy AKADEMIK SU-H nie przyjmuje zwrotu towarów.

Ze względu na ograniczenie wynikające z punktu I.3 kupujący nie są konsumentami w myśl Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W związku z tym Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu towaru.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt.

Kupujący, który chce zwrócić zużyty sprzęt proszony jest o kontakt z AKADEMIK SU-H w celu ustalenia sposobu dokonania zwrotu.

Dane osobowe:

W związku z ograniczeniem określonym w punkcie I.3 wszelkie dane podawane w procesie składania zamówienia nie stanowią zbioru danych osobowych, gdyż służą wyłącznie do zawarcia transakcji sprzedaży.

AKADEMIK SU-H gwarantuje, że wszelkie dane podane w związku z zamówieniem zostaną wykorzystane wyłącznie do zawarcia transakcji sprzedaży i nie będą przekazywane, użyczane ani odsprzedawane innym podmiotom.

Sprawy sporne

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.